Lastehoiu koha taotlemiseks:

Lõpliku lastehoiu koha saamise tagab lastehoiuga tutvumine ja lastehoiu lepingu sõlmimine.

PÄEVAHOIU kohatasu on kõigile Tartu linna lastele 70,50 € (alates 01.01.2018). Sellele lisandub päeva toiduraha 2,80€ (kolm toidukorda, kui lapse puudumine on ette teatatud, siis tehakse toiduraha tasaarveldus).


Lisaks on võimalik eelneval etteteatamisel ja vabade kohtade olemasolul tuua laps tunnihoidu ja ööhoidu.
Tunni- ja ööhoiu hind sisaldab toitlustamist.

TUNNIHOID

  • 07.45-21.00   5€/h

ÖÖHOID

  • 21.00-8.00   50€