Lastehoiu koha taotlemiseks:

Lõpliku lastehoiu koha saamise tagab lastehoiuga tutvumine ja lastehoiu lepingu sõlmimine.

PÄEVAHOIU kohatasu on kõigile Tartu linna lastele 81 €. Sellele lisandub päeva toiduraha 3,10€ (kolm toidukorda, kui lapse puudumine on ette teatatud, siis tehakse toiduraha tasaarveldus).


Lisaks on võimalik eelneval etteteatamisel ja vabade kohtade olemasolul tuua laps tunnihoidu ja ööhoidu.
Tunni- ja ööhoiu hind sisaldab toitlustamist.

TUNNIHOID

  • 07.45-17.30   5€/h

ÖÖHOID

  • 17.30-8.00   70€