Lastehoiu koha taotlemiseks:

Lõpliku lastehoiu koha saamise tagab lastehoiuga tutvumine ja lastehoiu lepingu sõlmimine.

PÄEVAHOIU kohatasu on kõigile Tartu linna lastele 81 €. Sellele lisandub päeva toiduraha 4€ (kolm toidukorda, kui lapse puudumine on ette teatatud, siis tehakse toiduraha tasaarveldus).


Lisaks on võimalik eelneval etteteatamisel ja vabade kohtade olemasolul tuua laps tunnihoidu ja ööhoidu.

TUNNIHOID 07.45-17.30

  • pikaajaliselt (vähemalt kord nädalas)  5€/h+toiduraha 4€
  • lühiajaliselt (vähem kui kord nädalas) 7€/h+toiduraha 4€

ÖÖHOID

  • 17.30-8.00   80€ (sisaldab toitlustust)