07.45-08.50 Tulen hoidu, kus mind ootavad toredad lapsehoidjad
09.00-09.30 Söön kõhu maitsvat putru täis
09.30-10.00* Mängin ja õpin uusi põnevaid asju
10.00-11.00 Lustin õues, kui ilm on ilus
11.30-12.30 Söön tervislikku lõunasööki
13.00-15.00 Kuulan unelaulu ja puhkan
15.00-15.15 Ärkan rõõmsalt
15.15-15.30 Einestan, sest tühja kõhuga ei jaksa tegutseda
16.00-17.25 Mängin toas või õues ja ootan emmet-issit
17.30 Lapsehoidja sulgeb uksed

* meil on tantsu- ja laulutunnid


Lastehoius pöörame tähelepanu lapse eneseteeninduse ja kõne arendamisele ning eakohastele tegevustele (joonistamine, meisterdamine, liikumine, muusikaõpetus).

Kõne arendamine– suhtlemise ergutamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, kuulamise arendamine, töökorraldustest arusaamine, sõnavara rikastamine, muinasjuttude kuulamine,  ainsuse ja mitmuse kasutamine, kõne arusaadavuse jälgimine.

Mäng– keskendunud mäng 1-2 mänguasjaga, lihtsate mängureeglite järgmine, mänguasjade koristamine, koosmängule innustamine, asendusmänguasjade kasutamine, rollimängud.

Loodusõpetus– hoolikas suhtumine loodusesse, erinevate ilmastikunähtuste nimetamine, mõne linnu äratundmine, mõningate aed- ja puuviljade eristamine erinevate omaduste järgi, kodu- ja metsloomade tutvustamine, loomade kehaosade nimetamine, loomahäälitsused.

Käeline tegevus– voolimine, aplikatsioonid, joonistamine ja maalimine.

Liikumisõpetus– üldarendavad harjutused, kõnni- ja jooksuharjutused, tasakaaluharjutused, hüplemis- ja hüppeharjutused, viskeharjutused, ronimisharjutused, liikumismängud.

Muusikaõpetus– muusika kuulamine, laulmine, rütmika, muusikalised mängud, laulumängud, mängimine rütmipillidel, tantsud.

Eneseteenindamine– iseseisev söömine, lusika õige käes hoidmine, pesemis- ja söömis-harjumuste kujundamine, riidesse panemise ja lahtiriietumise ergutamine ja õpetamine, asjade loovutamise ja jagamise ergutamine, viisakusreeglid.